Redirecting...

Chapter 16

MISCELLANEOUS RESOURCES

16.1 CURRICULUM

16.1.1GRADE 1

1Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

Third Term

aLeesboeke

bLesplanne

cSpelwoorde

eWeek 1 - 3

fWeek 4 - 5

gWeek 6 - 7

hWeek 8 - 10

16.1.2GRADE 2

2Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

Third Term

aLeesboeke

bLesplanne

cWeek 1 - 3

dWeek 4 - 5

eWeek 6 - 7

fWeek 8 - 10

gFlitskaarte Kwartaal 3

Kwartaal 3

16.1.3GRADE 3

3Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

Third Term

aLeesboeke

bLesplanne

cSpelwoorde

dWeek 1 - 3

eWeek 4 - 5

fWeek 6 - 7

gWeek 8 - 10

hFlitskaarte

Kwartaal 3

16.1.4GRADE 4

4Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

Third Term

aAssesseringsprogram

bKwartaalbeplanning

cWerkskedule

dOnderwysersgids: Formele Assessering

Kwartaal 3

eLeerders: Informele Aktiwiteite

fLeerders: Formele Assessering

Kwartaal 3

 

gOnderwysersgids: Informele Aktiwiteite

hFoutontledeing en Vakverbeteringsprogram

Kwartaal 3

 

16.1.5GRADE 5

5Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

Third Term

aAssesseringsprogram

bKwartaalbeplanning

cWerkskedule

dOnderwysersgids: Formele Assessering

Kwartaal 3

eOnderwysers: Informele Aktiwiteite

fFoutontleding en vakverbeteringsprogram

Kwartaal 3

16.1.6GRADE 6

6Afrikaans First Additional Language: Learning and Support Material

Third Term

aKwartaalbeplanning

bWerkskedule

cOnderwysersgids: Formele Assessering

Kwartaal 3

dOnderwysers: Informele Aktiwiteite

eFoutontleding en Verbereringsprogram

Kwartaal 3

fLeerders: Formele Assessering

Kwartaal 3

gLeerders: Informele Aktiwiteite

16.6 PRESENTATIONS

16.6.1“MINI-MBA

  1. GENERAL MANAGEMENT

  2. FINANCIAL MANAGEMENT

  3. CURRICULUM MANAGEMENT

  4. MANPOWER

  5. RELATIONSHIP MANAGEMENT

  6. VIDEOS

16.6.2WORKSHOP FOR SCHOOL MANAGEMENT 2019